24
جولای

پیام سرکار خانم شارقی

بسمه تعالی

…و امید آغاز شد …

بیاییم با همت و تلاش و عشق و امید طرحی نو در اندازیم

و زندگی را زیباتر کنیم …

حامی بانو، حامی اعتلای کار، امید و تلاش شما زنان کوشا و دلیر است.

امید این طرح عمده مشکلات بانوان ارجمند کارآفرین را برطرف نماید.

 

ثریا شارقی

سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران