Taking too long? Close loading screen.
  • تماس: 66594804-021
  • ایمیل: info@hamibanoo.ir
  • ساعات کاری: 09:00-17:00
  • (به غیر از پنجشنبه و روزهای تعطیل)

کارت حامی بانو

کارت عضویت حامی بانو در جهت تجمیع خدمات حمایتی بانوان از جمله خدمات بیمه ای، خدمات تفریحی و گردشگری و خدمات آموزشی بصورت یک کارت شناسایی برای هر کارآفرین پس از درخواست صدور از سوی بانوان صاحب مشاغل برای آنها صادر می گردد.

Read More

برگزاری همایش های حوزه بانوان

ما معتقدیم برگزاری همایش های منسجم در حوزه بانوان کمک شایانی به توانمند سازی و ایجاد راهکارهای نوین برای این افراد می نماید …

Read More

فروشگاه الکترونیکی

فروشگاه مجازی حامی بانو برای اولین بار به صورت کاملا رایگان محصولات بانوان کارآفرین کشور را در خود جای میدهد …

Read More

خدمات مشاوره تخصصی

این سامانه با برگزاری جلسات دوره ای مشاوره امکان عارضه یابی و تحلیل عملکرد حوزه کاری را فراهم می آورد …

Read More

خدمات آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی هدفمند از دیگر خدمات حامی بانو برای بانوان ارجمند می باشد …

Read More